Nasz zespóładw. Tomasz Urban

absolwent prawa Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego (2004). W latach 2005-2008 aplikant prokuratorski w Okręgu Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie, Egzamin prokuratorski Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego 2008 r. Adwokat Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie wpisany na listę adwokatów w roku 2009 r. Specjalizacje: prawo karne, prawo karno-gospodarcze, prawo karnoskarbowe, prawo wykroczeniowe, prawo gospodarcze, prawo handlowe, prawo cywilne, prawo pracy, nieruchomości, prawo autorskie i prawa pokrewne, prawo własności przemysłowej, tytuł licencjonowanego zarządcy nieruchomości, spory sądowe. Posiada bogate doświadczenie w reprezentacji Klientów w postępowaniach sądowych. Prawnik z wieloletnim doświadczeniem, prawnik współpracujący, następnie partner oraz członek zarządu w jednej z największych kancelarii adwokackich w Polsce plasującej się w rankingu Rzeczypospolitej Polskiej przez ostatnie lata na pozycjach przed miejscem 50 w skali kraju. Prawnik zarządzający Oddziałem podkarpackim ww Kancelarii jak też na terenie południowo-wschodniej Polski.

r.pr. Gabriela Ginalska-Urban

absolwent prawa Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego (2004). W latach 2004-2007 aplikant sądowy w Okręgu Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, Egzamin sądowy Ministra Sprawiedliwości – 2007 r. Radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych od 2017 r. W okresie od 2007 r. do 2017 r. asystent sędziego w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie. Specjalizacje: prawo karne, prawo karno-gospodarcze, prawo karnoskarbowe, prawo wykroczeniowe, prawo gospodarcze, prawo handlowe, prawo cywilne, prawo pracy, prawo karne wykonawcze, prawo rodzinne. Posiada bogate doświadczenie w reprezentacji Klientów w postępowaniach sądowych. Prawnik z wieloletnim doświadczeniem.

adw. Barbara Szałda

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego (2013). W latach 2014-2016 aplikant adwokacki Izby Adwokackiej w Rzeszowie. Egzamin adwokacki zdała z wyróżnieniem (2017). Wpisana na listę adwokatów prowadzoną przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie (2017). Podczas studiów, a następnie w trakcie odbytej aplikacji adwokackiej zdobywała doświadczenie współpracując z renomowanymi Kancelariami Prawnymi, w tym z jedną z największych kancelarii adwokackich w Polsce plasującej się w rankingu Rzeczypospolitej Polskiej przez ostatnie lata na pozycjach przed miejscem 50 w skali kraju. Absolwentka studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie podatków oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w zakresie prawa karnego skarbowego i gospodarczego. Specjalizuje się w prawie karnym, prawie karno-gospodarczym, prawie karnoskarbowym, prawie wykroczeniowym, prawie gospodarczym, prawie handlowym, prawie cywilnym, prawie pracy, prawie rodzinnym. Posiada bogate doświadczenie w reprezentacji Klientów w postępowaniach sądowych.

adw. Ewa Gielarowiec

Absolwentka wyższych studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie (2016). Złożyła egzamin dyplomowy z wynikiem bardzo dobrym, broniąc pracę magisterską z zakresu prawa konstytucyjnego pt.: „Problem karcenia małoletnich w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej” uzyskała tytuł zawodowy magistra. Wpisana na listę adwokatów prowadzoną przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie (2021). Z Kancelarią związana od 2016 r. Specjalizuje się w prawie karnym, prawie cywilnym, prawie pracy, prawie handlowym, prawie gospodarczym, prawie rodzinnym, prawie fundacyjnym i prawie stowarzyszeń. Biegle posługuje się językiem angielskim.

adw. Mirosław Hnatio

Absolwent prawa Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego (2015) złożył pracę magisterską z zakresu prawa upadłościowego pt. „Lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym”. W latach 2017-2020 aplikant adwokacki Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie.Egzamin adwokacki zdał w 2020 r. Adwokat Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie wpisany na listę adwokatów w roku 2021 r. Podczas odbywania aplikacji adwokackiej zdobywał doświadczenie współpracując z renomowanymi kancelariami prawnymi oraz pracując jako prawnik (in house lawyer) w podmiocie będącym wiodącym producentem narzędzi dla przemysłu drzewnego i lotniczego w Polsce. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie gospodarczym, prawie handlowym, prawie budowlanym i prawie zamówień publicznych. Nadto posiada bogate doświadczenie związane z Funduszami Europejskimi. Biegle posługuje się językiem angielskim

apl. adw. Sylwia Bochnia

Absolwentka wyższych studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego (2019r.). Złożyła egzamin dyplomowy z wynikiem bardzo dobrym, prezentując pracę magisterską z zakresu prawa karnego pt. „Przestępstwo skutkowe popełnione przez zaniechanie na przykładach wybranych przestępstw z polskiego kodeksu karnego”. Naturalną ścieżką po ukończeniu studiów prawniczych było przystąpienie do egzaminu wstępnego, z którego uzyskała pozytywny wynik. W styczniu 2020r. dołączyła do grona aplikantów adwokackich przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie. Doświadczenie zawodowe zdobywała już w trakcie studiów praktykując w kancelarii adwokackiej.

apl. radc. Aleksandra Górska

Absolwentka wyższych studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego (2019r.). Złożyła egzamin dyplomowy z wynikiem bardzo dobrym, prezentując pracę magisterską z zakresu prawa międzynarodowego pt. „Stosowanie sankcji w prawie międzynarodowym. Wybrane zagadnienia.”. W roku 2020 została wpisana na listę aplikantów radcowskich przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie. Praktyczną wiedzę i doświadczenie zdobywała już w trakcie studiów, odbywając praktyki w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz pracując na rzecz kancelarii adwokacko-radcowskiej.